Karwacjans & Gładysz Museum, Gorlice, PL, image by K. Ligęza

Karwacjans & Gładysz Museum, Gorlice, PL, image by K. Ligęza

Exhibition opening, image by K. Ligęza

Exhibition opening, image by K. Ligęza

Exhibition catalogue

Exhibition view, image by K. Ligęza

Exhibition view, image by K. Ligęza

Exhibition view, image by K. Ligęza

Exhibition view, image by K. Ligęza

Exhibition view, image by K. Ligęza

Exhibition view, image by K. Ligęza

@