Karwacjans & Gładysz Museum, Gorlice, PL, © K. Ligęza

Karwacjans & Gładysz Museum, Gorlice, PL, © K. Ligęza

Exhibition opening © K. Ligęza

Exhibition opening © K. Ligęza

Exhibition catalogue

Exhibition view © K. Ligęza

Exhibition view © K. Ligęza

Exhibition view © K. Ligęza

Exhibition view © K. Ligęza

Exhibition view © K. Ligęza

Exhibition view © K. Ligęza

@