National Museum in Przemyśl © Krzysztof Ligęza

National Museum in Przemyśl © Krzysztof Ligęza

Exhibition catalogue – video preview

Exhibition view © Krzysztof Ligęza

Exhibition view © Krzysztof Ligęza

Exhibition view © Krzysztof Ligęza

Exhibition view © Krzysztof Ligęza

Exhibition view © Krzysztof Ligęza

Exhibition view © Krzysztof Ligęza

Exhibition view © Krzysztof Ligęza

Exhibition view © Krzysztof Ligęza

Exhibition view © Krzysztof Ligęza

Exhibition view © Krzysztof Ligęza

Exhibition view © Krzysztof Ligęza

Exhibition view © Krzysztof Ligęza

@