Siedziba Instytutu Polskiego nocą, fot. K. Ligęza

Siedziba Instytutu Polskiego nocą, fot. K. Ligęza

Siedziba Instytutu Polskiego nocą, fot. K. Ligęza

Siedziba Instytutu Polskiego nocą, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy: fotografie i ekran z panoramami 3D, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy: fotografie i ekran z panoramami 3D, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Broszura IP poświęcona wystawie, fot. K. Ligęza

Broszura IP poświęcona wystawie, fot. K. Ligęza

Księga pamiątkowa, fot. K. Ligęza

Księga pamiątkowa, fot. K. Ligęza

@