Festiwalowy plakat z moją fotografią. Projekt graficzny: M. Jencz.

Festiwalowy plakat z moją fotografią. Projekt graficzny: M. Jencz.

Brama Pałacu Branickich, fot. K. Ligęza

Brama Pałacu Branickich, fot. K. Ligęza

Pałac Branickich - Uniwersytet Medyczny, fot. K. Ligęza

Pałac Branickich – Uniwersytet Medyczny, fot. K. Ligęza

Rzeźba Atlasa, wejście do Biblioteki Głównej UM, fot. K. Ligęza

Rzeźba Atlasa, wejście do Biblioteki Głównej UM, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Katalog festiwalu z moimi zdjęciami i esejem dra Krzysztofa Jureckiego

Katalog festiwalu z moimi zdjęciami i esejem dra Krzysztofa Jureckiego

Katalog festiwalu z moimi zdjęciami i esejem dra Krzysztofa Jureckiego

Katalog festiwalu z moimi zdjęciami i esejem dra Krzysztofa Jureckiego

Katalog festiwalu z moimi zdjęciami i esejem dra Krzysztofa Jureckiego

Katalog festiwalu z moimi zdjęciami i esejem dra Krzysztofa Jureckiego

@