Galeria FOTO-GEN, fot. K. Ligęza

Galeria FOTO-GEN, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Katalog wystawy z fotografiami artystów oraz esejem dra Krzysztofa Jureckiego, projekt graficzny: Agata Szuba

Katalog wystawy z fotografiami artystów oraz esejem dra Krzysztofa Jureckiego, projekt graficzny: Agata Szuba

Katalog wystawy z fotografiami artystów oraz esejem dra Krzysztofa Jureckiego, projekt graficzny: Agata Szuba

Katalog wystawy z fotografiami artystów oraz esejem dra Krzysztofa Jureckiego, projekt graficzny: Agata Szuba

Katalog wystawy z fotografiami artystów oraz esejem dra Krzysztofa Jureckiego, projekt graficzny: Agata Szuba

Katalog wystawy z fotografiami artystów oraz esejem dra Krzysztofa Jureckiego, projekt graficzny: Agata Szuba

@