Przydonica, 2018 © Krzysztof Ligęza Więcej informacji I jeszcze kilka przede mną ;) Axis mundi: kapliczki i krzyże przydrożne To już 8 lat! Nowy album Krzysztof Ligeza Nowa książka
@