Książki Krzysztof Ligęza

Axis mundi: kapliczki i krzyże przydrożne. Katalog wystawy

Przedmowa: Krzysztof Ligęza oraz dr Krzysztof Jurecki.
Redakcja i opracowanie graficzne: Krzysztof Ligęza.
Korekta i tłumaczenie: Krzysztof Ligęza
Wyskitna-Kraków 2018.
ISBN: 978-83-950342-0-6.
Język wydania: polski, angielski.
40 fotografii.
Wymiary: 235 x 165 x 5mm | Liczba stron: 56 | Okładka miękka.

Zamówienia oraz kontakt:

Przegląd filmowy

Katalog zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

@