Obecność pośród nieobecnych. Katalog wystawy

Katalog wystawy poplenerowej Obecność pośród nieobecnych, której kuratorami byli Bogdan Konopka i Jerzy Madej.

Autorzy fotografii: Anita Andrzejewska, Maciej Herman, Bogdan Konopka, Piotr Koralewski, Anna Kucowska, Jerzy Madej, Wojciech Mazur, Izabela Nowak, Mateusz Palka, Agnieszka Potocka, Jarek Solarczyk oraz Krzysztof Ligęza.
Tekst: Bogdan Konopka
Projekt graficzny: Jerzy Madej
Okładka: miękka.
Paryż-Warszawa-Kraków, 2013.

Kontakt:

@