Siedziba Instytutu Polskiego nocą, fot. K. Ligęza

Siedziba Instytutu Polskiego nocą, fot. K. Ligęza

Siedziba Instytutu Polskiego nocą, fot. K. Ligęza

Siedziba Instytutu Polskiego nocą, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy: fotografie i ekran z panoramami 3D, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy: fotografie i ekran z panoramami 3D, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Katalog wystawy

Broszura Instytutu Polskiego poświęcona wystawie w j. słowackim, fot. K. Ligęza

Broszura Instytutu Polskiego poświęcona wystawie w j. słowackim, fot. K. Ligęza

Księga pamiątkowa, fot. K. Ligęza

Księga pamiątkowa, fot. K. Ligęza

@