Muzeum Karwacjanów i Gładyszów, Gorlice, fot. K. Ligęza

Muzeum Karwacjanów i Gładyszów, Gorlice, fot. K. Ligęza

Ujęcie z wernisażu, fot. K. Ligęza

Ujęcie z wernisażu, fot. K. Ligęza

Katalog wystawy – przegląd filmowy

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

@