Festiwalowy plakat z moją fotografią. Projekt graficzny: Maciej Jencz.

Festiwalowy plakat z moją fotografią. Projekt graficzny: Maciej Jencz.

Pałac Branickich - Uniwersytet Medyczny, fot. K. Ligęza

Pałac Branickich – Uniwersytet Medyczny, fot. K. Ligęza

Rzeźba Atlasa, wejście do Biblioteki Głównej UM, fot. K. Ligęza

Rzeźba Atlasa, wejście do Biblioteki Głównej UM, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Fragment wystawy, fot. K. Ligęza

Katalog festiwalu z moimi fotografiami i esejem dra Krzysztofa Jureckiego. Projekt graficzny: Maciej Jencz

Katalog festiwalu z moimi fotografiami i esejem dra Krzysztofa Jureckiego. Projekt graficzny: Maciej Jencz

Katalog festiwalu z moimi fotografiami i esejem dra Krzysztofa Jureckiego

Katalog festiwalu z moimi fotografiami i esejem dra Krzysztofa Jureckiego

Katalog festiwalu z moimi fotografiami i esejem dra Krzysztofa Jureckiego

Katalog festiwalu z moimi fotografiami i esejem dra Krzysztofa Jureckiego

@