<em>Axis mundi: kapliczki i krzyże przydrożne</em>

Axis mundi: kapliczki i krzyże przydrożne


Projekt multimedialny (fotografie, panoramy 3D, nagrania dźwiękowe), wykonywany w latach 2012-2021, zogniskowany na wizualnej analizie relacji czasoprzestrzennych oraz kontekście antropologicznym zanikającego zwyczaju modlitw przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych.
<em>Cegielnia I</em>

Cegielnia I

Seria poświęcona historii upadku i destrukcji cegielni w Stróżach, w której niegdyś pracował mój dziadek. Ostatni transport cegieł posłużył do rozbudowy miejscowego, neogotyckiego kościoła.
<em>Pole(s)</em>

Pole(s)

Pole, Polanie, Słupianie: neurolingwistyczna teoria pola w świetle gęstości prądu prawdopodobieństwa. Ujęcia korpuskularno-falowe. Homo electricus: wyzwania i problemy tożsamościowe w dobie globalnego transferu energii.
@