Widok wystawy, Galeria "Dwór Karwacjanów", © K. Ligęza

Widok wystawy, Galeria “Dwór Karwacjanów”, © K. Ligęza

Widok wystawy, Galeria "Dwór Karwacjanów", © K. Ligęza

Widok wystawy, Galeria “Dwór Karwacjanów”, © K. Ligęza

Widok wystawy, Galeria "Dwór Karwacjanów", © K. Ligęza

Widok wystawy, Galeria “Dwór Karwacjanów”, © K. Ligęza

Widok wystawy, Galeria "Dwór Karwacjanów", © K. Ligęza

Widok wystawy, Galeria “Dwór Karwacjanów”, © K. Ligęza

Widok wystawy, Galeria "Dwór Karwacjanów", © K. Ligęza

Widok wystawy, Galeria “Dwór Karwacjanów”, © K. Ligęza

Widok wystawy, Galeria "Dwór Karwacjanów", © K. Ligęza

Widok wystawy, Galeria “Dwór Karwacjanów”, © K. Ligęza

Śnienie
@