Regulamin Zakupów (tekst w pdf – kliknij)

Regulamin określa zasady korzystania oraz dokonywania zakupów na stronie internetowej Krzysztofa Ligęzy. Zalecam zapoznanie się z treścią Regulaminu przed dokonaniem zakupu. Przed zakupem należy także zapoznać się z modułem sprzedażowym, na który następuje przekierowanie, po kliknięciu na książki znajdujące się na stronie www.krzysztofligeza.com w zakładce ‚sklep’.

§ 1 Szczegóły dotyczące właściciela
Właścicielem strony dostępnej pod adresem www.krzysztofligeza.com jest Krzysztof Ligęza.
§ 2 Sposób sprzedaży
Wybrane publikacje Krzysztofa Ligęzy można zakupić za pośrednictwem Internetu.
§ 3 Kupno wybranych pozycji
Aby zakupić wybrane pozycje należy:

  • dodać wybrane produkty do koszyka;

  • podać poprawne dane adresowe dotyczące wysyłki i rachunku;

  • wybrać sposób zapłaty oraz formę przesyłki;

  • wypełnić formularz zamówienia;

  • zatwierdzić formularz zamówienia
  • wykonać przelew na konto wg przesłanych danych lub za pomocą PayPal.

§ 4 Składanie zamówień
Wysłanie wypełnionego formularza jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Jego przyjęcie do realizacji zaczyna się:

  • w przypadku zamówień płatnych przelewem lub PayPal, po wpłynięciu pieniędzy na konto.

§ 5 Czas realizacji zamówienia
Na czas realizacji zamówienia składa się okres przygotowania paczki do wysłania (1-4 dni) oraz czas dostarczenia jej przez kuriera (zazwyczaj 1-3 dni robocze w zależności od opcji).
Termin dostawy może jednak być dłuższy. Maksymalny czas dostawy towaru: 30 dni.

§ 6 Dokonywanie zakupów przez osoby niepełnoletnie
Umowę zakupu może zawrzeć osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą złożyć zamówienie tylko i wyłącznie za wiedzą i pod nadzorem prawnego opiekuna.

§ 7 Ochrona danych osobowych
Dane osobowe Zamawiającego podane w formularzu zamówienia podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem. Zapewniam bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i to, że są one wykorzystywane jedynie do realizacji zamówienia.

§ 8 Przetwarzanie danych i realizacja zamówienia
Wypełniając i zatwierdzając formularz zamówienia, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz wyrażają Państwo zgodę na realizację zamówienia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 9 Anulowanie zamówienia
Zamawiający może anulować zamówienie, przesyłając e-mail na adres: krzylig@o2.pl

Anulowanie nie jest możliwe, jeśli przesyłka została już wysłana. Zamawiający może jednak zwrócić zakupiony towar (por. § 16).
§ 10 Warunki realizacji zamówienia
1) Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez zamawiającego poprawnego adresu do przesyłki, imienia i nazwiska zamawiającego, numeru telefonu, adresu mailowego.
2) Warunkiem realizacji zamówienia jest także wykonanie przelewu na nr konta podany przez system wraz z tytułem zawierającym numer zamówienia w terminie trzech dni roboczych od dokonania zamówienia przez stronę internetową.

Podanie w tytule przelewu danych umożliwiających przypisanie płatności do zamówienia (nr zamówienia) jest niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia
Wpłaty nie posiadające w tytule elementów pozwalających na przypisanie ich do konkretnego zamówienia w księgarni (nr zamówienia) nie będą uznawane za opłacenie towaru
i nie nakładają obowiązku realizacji jakiegokolwiek zamówienia.
Wpłata taka będzie uznana za opłacenie zamówienia po kontakcie emailowym, w wyniku którego będzie możliwe jednoznaczne przypisanie konkretnego przelewu do konkretnego zamówienia
Brak terminowej wpłaty będzie skutkował anulowaniem zamówienia.
Zamówienie może zostać przywrócone po prośbie ze strony Zamawiającego
za zgodą Krzysztofa Ligęzy i na zasadach przez niego ustalonych.
3) Krzysztof Ligęza nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia paczek z przyczyn nie wynikających z błędu leżącego po jego stronie. W szczególności z następujących przyczyn:

-podania przez klienta niepoprawnych danych (imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe itd.)
-brak obecności adresata pod wskazanym adresem
-brak kontaktu z adresatem
4) Jeżeli problem z dostarczeniem przesyłki wynika z błędów popełnionych przez Zamawiającego
(jak np. błąd w adresie lub nr telefonu) zamówienie może zostać zrealizowane jedynie po kontakcie ze strony Zamawiającego, jeśli zamawiana publikacja jest wciąż dostępna do sprzedaży.

5) Jeżeli problem z dostarczeniem przesyłki wynika z działań firmy kurierskiej, należy emailowo poinformować o zaistnieniu takiego problemu na adres krzylig@o2.pl.
W sytuacji gdy dostarczenie przesyłki nie powiedzie się, Kupujący ma prawo do reklamacji- drogą mailową pod adres: krzylig@o2.pl.
Ewentualne zwroty pieniędzy będą zależały od tego, czy brak dostarczenie wynika z zaniedbania Kupującego (np. podanie nieprawidłowych danych do wysyłki) , firmy kurierskiej, czy Krzysztofa Ligęzy.
6) Realizujący zamówienie ma obowiązek dostarczyć książki pod adres wskazany przez Zamawiającego. Nie ma jednak obowiązku weryfikowania poprawności adresu podanego przez Zamawiającego. Jego obowiązkiem jest podanie poprawnego adresu dla zamówienia na etapie składania zamówienia przez formularz na stronie internetowej (www.krzysztofligeza.com)
– Brak odbioru przesyłki dostarczonej na wskazany adres nie daje podstaw do zwrotu całości środków zapłaconych za zamówienie. Zamawiający poniesie pełen koszt przesyłki, natomiast kwota zapłacona za książki może być na żądanie zwrócona po uszczupleniu jej o opłatę za wysyłkę zwrotną.
W wypadku wysyłek krajowych do 3kg opłata ta będzie wynosić 20 zł.
W wypadku większych wysyłek i wysyłek zagranicznych opłata ta będzie ustalana indywidualnie w oparciu o realne koszty poniesione w zw. z błędem Zamawiającego.

§ 11 Koszty i waluta
Ceny towaru podane są w złotych polskich i są cenami brutto. W momencie złożenia zamówienia ceny stają się wiążące.
Zastrzegam sobie prawo do zmian cen występujących w ofercie, wprowadzania nowych publikacji oraz modyfikacji istniejących.
§ 12 Koszty wysyłki
Do każdego zamówienia doliczone są koszty wysyłki, zależne od wagi i wybranej formy płatności.
W formularzu zamówienia mogą Państwo wybrać sposób dostawy towaru.
§ 13 Opcje wysyłki
Zamówienia są dostarczane są w zależności od wybranej opcji.
Nie ponoszę odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostawie wynikające z winy firm wysyłkowych.
§ 14 Niemożność realizacji zamówienia
W przypadku braku możliwości realizacji całego zamówienia lub jego części, Zamawiający zostanie poinformowany o tym e-mailem.
W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedpłaty zostanie wykonany przelew zwrotny w kwocie równej wartości niezrealizowanego zamówienia.
§ 15 Formy płatności
Zamawiający ma do wyboru następujące formy płatności:
– przedpłata na konto lub
Paypal.

§ 16 Zwrot zakupionych towarów
Zgodnie z ustawą, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki Zamawiający może zrezygnować z towaru zakupionego bez podania przyczyn.
Pełny zwrot pieniędzy za towar uszkodzony nie jest możliwy – zwrot zostanie pomniejszony o kwotę odpowiadającą uszkodzeniu towaru.
Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na podane przez Zamawiającego konto.

Nie zwracam kosztów odesłania towaru. Zamawiający jest zobowiązany ponieść koszt zwrócenia towaru.

§ 17 Reklamacje
Zamawiający może reklamować towar wadliwy technicznie lub uszkodzony podczas dostawy.
Proszę o przesłanie w tej sprawie emaila na adres: krzylig@o2.
Towar reklamowany należy odesłać wraz potwierdzeniem zapłaty za towar. Poniesione przez Zamawiającego koszty, związane z odesłaniem wadliwego towaru, zostaną zwrócone po rozpatrzeniu reklamacji i otrzymaniu przesyłki.
Publikacja uszkodzona z winy Realizującego Zamówienie zostanie wymieniona na inną, pełnowartościową. Gdyby nie było to możliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), równowartość ceny zakupionego towaru zostanie zwrócona Zamawiającemu.
§ 18 Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 19 Zmiany regulaminu
Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.

@