Widok na muzeum © Krzysztof Ligęza

Widok na muzeum © Krzysztof Ligęza

Katalog wystawy

Axis mundi: kapliczki i krzyże przydrożne, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Przemyśl
Axis mundi: kapliczki i krzyże przydrożne, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Przemyśl
Widok wystawy © Krzysztof Ligęza

Widok wystawy © Krzysztof Ligęza

Widok wystawy © Krzysztof Ligęza

Widok wystawy © Krzysztof Ligęza

Widok wystawy © Krzysztof Ligęza

Widok wystawy © Krzysztof Ligęza

Widok wystawy © Krzysztof Ligęza

Widok wystawy © Krzysztof Ligęza

@