Plakat Festiwalu z moją fotografią. Projekt graficzny: Maciej Jencz

Plakat Festiwalu z moją fotografią. Projekt graficzny: Maciej Jencz

Pałac Branickich - Uniwersytet Medyczny © K. Ligęza

Pałac Branickich – Uniwersytet Medyczny © K. Ligęza

Rzeźba Atlasa, Pałac Branickich © K. Ligęza

Rzeźba Atlasa, Pałac Branickich © K. Ligęza

Widok wystawy © K. Ligęza

Widok wystawy © K. Ligęza

Widok wystawy © K. Ligęza

Widok wystawy © K. Ligęza

Widok wystawy © K. Ligęza

Widok wystawy © K. Ligęza

Katalog wystawy © K. Ligęza

Katalog wystawy © K. Ligęza

Katalog wystawy © K. Ligęza

Katalog wystawy © K. Ligęza

Katalog wystawy, okładka. Projekt graficzny: Maciej Jencz

Katalog wystawy, okładka. Projekt graficzny: Maciej Jencz

@