<em>Axis mundi: kapliczki i krzyże przydrożne</em>

Axis mundi: kapliczki i krzyże przydrożne


Projekt multimedialny (fotografie, panoramy 3D, nagrania dźwiękowe), wykonywany w latach 2012-2021, zogniskowany na wizualnej analizie relacji czasoprzestrzennych oraz kontekście antropologicznym zanikającego zwyczaju modlitw przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych.
@